Asma germe membran yapı sistemlerinin tasarım ve imaltına yönelik olarak hazırladığımız taslak dökümana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Asma-Germe-V1.2.pdf

 

Asma germe membran yapı sistemleri temel tasarım ve imalat prensipleri

Geleneksel yapısal malzemelerinden farklı olarak yapısal membranların eğilme ve basınç rijitliğinin olmadığı kabul edilir. Yapısal membranların yeğane taşıyıcı özelliği çekme dayanımıdır. Kabaca, 1kg/m2 ağırlığında ve 1mm inceliğinde, çekme dayanımından başka kayda değer rijitliği olmayan bir malzemenin, rüzgar ve kar yüküne karşı direnç gösteren bir malzeme olarak kullanılması nasıl mümkün olmaktadır? Sorunun cevabı asma germe membran yapı sistemlerini mümkün kılan, birbiriyle ilişkili, iki temel prensibe dayanmaktadır. Bu iki temel prensip form ve öngerilimdir.

 

 

 

1. Form

Asma germe membran yapı sistemlerinin temel formu karşıt yönlü çift eğrilikli (antiklastik) bir yüzeydir. Kar ve rüzgar yüklerine direnç gösterecek bir yüzey hedeflediğimizde bu form yapısal bir zorunluluktur. Membran yapı formunu oluşturan karşıt yönlü çift eğrilikli yüzey, sadece geometrik bir şekil olmayıp yüzeyi oluşturan tüm noktaların denge içinde bulunduğu fiziksel bir denge durumun sonucudur. Sabunlu su kullanılarak, 3 boyutlu bir tel çerçeve içinde oluşturulacak minimal yüzeyler bu forma örnektir. Formun çıkış noktası estetik, görsel kaygılar olmayıp yapısal anlamda doğanın bir taklidine dayanmaktadır. ...

 

2. Öngerilim

Form bulma aşamasında, gerekli eğrilikleri oluşturacak şekilde yüzeye bir çekme kuvveti uygulanır. Membran yüzeyin formunu bu çekme kuvvetinden kaynaklanan gerilmelerin yüzeyde dağılımı şekillendirir. Montajı tamamlanmış bir membran yapı sistemi için yüzeyi şekillendiren bu yükler, sabit bir yüktür ve öngerilim olarak adlandırılır. Öngerilimini yitiren bir membran yapı sistemi bu anlamda kar ve rüzgar yüklerine karşı direncini ve stabilitesini, dolayısıyla yapı niteliğini kaybeder. Yüzeye uygulanan öngerilim kuvvetinin yapıyı oluşturan diğer elemanlar üzerinde etkisi vardır.

Öngerilimin temel amacı, yüzeye dış yüklere direnç gösterecek stabiliteyi kazandırmaktır. Öngerilim, membran yüzeyin montajı esnasında mekanik olarak gerilmesiyle sağlanır. Germe işlemi halatlarla çevrili bir sistemde köşe noktalarda çekme kuvvetiyle uygulanır. Membran yüzeyin kenarlarda iç bükey olması nedeniyle, halatlara uygulanan çekme kuvveti, membranın kenar halatı boyunca gerilmesine neden olur. Halatlarla sonlandırılmış bir membran yüzeyde gerilimin nedeni halatlardaki eksenel çekme kuvvetidir. Halata uygulanan çekme kuvveti ve membran yüzeyin kenar yay derinliği arasında bir ilişki vardır. Hedeflenen yüzey öngerilimi yay derinliği düşük olan bir sistemde daha büyük bir kuvvetle sağlanabilir. ...

 

 

 

 

 

Onelli Membran ve Çelik Yapı Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.

Asma germe membran yapı sistemlerinde profesyonel çözümler