Asma germe membran yapı sistemlerinin tasarım ve imaltına yönelik olarak hazırladığımız taslak dökümana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Asma-Germe-V1.2.pdf

 

Asma germe membran yapı sistemleri temel tasarım ve imalat prensipleri

Geleneksel yapı elemanlarından farklı olarak, yapısal membran malzemelerinin eğilme ve basınç rijitliği yoktur. Yapısal membranların yeğane taşıyıcı özelliği çekme dayanımıdır. Kabaca 1kg/m2 ağırlığında ve 1mm inceliğinde, çekme dayanımından başka kayda değer rijitliği olmayan bir malzemenin rüzgar ve kar yüküne karşı direnç gösteren bir yapı sistemi malzemesi olarak kullanılması nasıl mümkün olmaktadır? Sorunun cevabı asma germe membran yapı sistemlerini mümkün kılan, birbiriyle ilişkili, iki temel prensibe dayanmaktadır; form ve öngerilim.

 

 

membran-yapisal-davranış

 

1. Form

Asma germe membran yapı sistemlerinin temel formu karşıt yönlü çift eğrilikli (antiklastik) bir yüzeydir. Kar ve rüzgar yüklerine direnç gösterecek bir yüzey hedeflediğimizde bu form yapısal bir zorunluluktur. Membran yapı formunu oluşturan karşıt yönlü çift eğrilikli yüzey, sadece geometrik bir şekil olmayıp yüzeyi oluşturan tüm noktaların denge içinde bulunduğu fiziksel bir durumun sonucudur. Eğilme ve basınç rijitliği bulunmayan sabun köpükleriyle 3 boyutlu bir tel çerçeve içinde oluşturulacak yüzeyler bu forma örnektir. Formun çıkış noktası estetik, görsel kaygılar olmayıp yapısal anlamda doğanın bir taklidine dayanmaktadır. ...

 

2. Öngerilim

Öngerilim, form bulma aşamasında, gerekli eğrilikleri oluşturacak şekilde yüzeye uygulanan çekme kuvvetidir. Membran yapının formunu, bu çekme kuvvetinden kaynaklanan gerilmelerin yüzeyde dağılımı şekillendirmektedir. Montajı tamamlanmış bir membran yapı sistemi için yüzeyi oluşturan bu yükler sabit bir yüktür ve öngerilim olarak adlandırılır. Öngerilimini yitiren bir membran yapı sistemi bu anlamda kar ve rüzgar yüklerine karşı direncini ve stabilitesini dolayısıyla yapı niteliğini kaybeder. Yüzeye uygulanan öngerilim miktarının yapıyı oluşturan diğer tüm elemanlar üzerinde etkisi vardır.

Membran yüzey ancak gerekli öngerilime sahipse dış yüklerden oluşan etkilere direnç gösterebilir, yükleri taşıyıcı sisteme güvenli bir şekilde aktarabilir. Öngerilimin temel amacı yüzeye dış yüklere direnç gösterecek stabiliteyi kazandırmaktır. Öngerilim yüzeyin montaj esnasında mekanik olarak gerilmesiyle sağlanır. Germe işlemi halatlarla çevrili bir sistemde köşe noktalarda çekme kuvvetiyle uygulanır. Membran yüzeyin kenarlarda iç bükey olması halatlara uygulanan germe kuvvetinin membranın kenar halatı boyunca gerilmesine neden olur. Diğer bir söyleyişle membran yüzeyindeki gerilimin nedeni halatlardaki eksenel çekme kuvvetidir. Halata uygulanacak çekme kuvveti ve membran yüzeyin kenar yay derinliği arasında bir ilişki vardır. Hedeflenen öngerilim, yay derinliği düşük olan bir sistemde daha büyük bir kuvvetle sağlanabilir. ...

 

 

 

 

 

Onelli Membran ve Çelik Yapı Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.

Kızılcıkorman Mah. D-100 Karayolu üzeri No:142 Akyazı Sakarya